Introductiecursus omgaan met opvallend gedrag

Hoe kan je bepaalde vormen van opvallend gedrag herkennen en hoe kan je er gepast mee omgaan?

Hoe kan je bepaalde vormen van opvallend gedrag herkennen en hoe kan je er gepast mee omgaan? Deze online cursus geeft buurtsportmedewerkers, sportpromotoren, trainers en sportlesgevers een kader voor hun opvoedende rol en laat hen kennismaken met 'opvallend gedrag' zoals autismespectrumstoornis, ADHD en gedragsproblemen.

We lichten een mensvisie toe, de 'Circle of courage', die als kader kan dienen. We lichten het 4G-model (gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag) toe en geven een overzicht van enkele opvoedingsvaardigheden. Tot slot zoomen we specifiek in op ADHD, ASS en gedragsstoornissen en geven aan hoe we deze kunnen herkennen én hoe we met dit 'opvallend gedrag' om kunnen gaan tijdens een sportactiviteit.

Deze online cursus is gratis, laagdrempelig en geldt als introductie en sensibilisering voor dit complexe thema.


Your Instructor


Seppe Verhaaren & Rob Toelen
Seppe Verhaaren & Rob Toelen

Seppe is pedagisch directeur MFC Sint-Jozef in Gent en lesgever 'Omgaan met diversiteit' voor de opleiding van 'Elk Talent Telt', een project van vzw Voetbal in de Stad, de communitywerking van KAA Gent.

Rob is psychomotorisch therapeut bij de Koninklijke Kentalis en docent bij de KNVB, de Nederlandse voetbalbond. Daar geeft hij onder andere de bijscholing 'Omgaan met opvallend gedrag'


Course Curriculum


  2. Opvoedende rol van de trainer/coach: Circle of courage
Available in days
days after you enroll
  5. Omgaan met ADHD
Available in days
days after you enroll
  6. Omgaan met ASS
Available in days
days after you enroll
  7. Omgaan met gedrags- en emotionele stoornissen
Available in days
days after you enroll
  8 Aanvullingen en feedback
Available in days
days after you enroll