Ik kies voor advies

Zijn we goed bezig via onze traditionele sportraden of willen we een nieuwe schwung en aanpak rond burgers betrekken bij het beleid?

De aanpak van burgerparticipatie en adviesraden staan hoog op de agenda bij heel wat lokale besturen. Voortaan krijgen gemeenten nog meer autonomie hoe ze de inspraak van de burger zal bepalen.

Zijn we goed bezig via onze traditionele sportraden of willen we een nieuwe schwung en aanpak rond burgers betrekken bij het beleid?


Your Instructor


Netwerk Lokaal Sportbeleid & De Wakkere Burger
Netwerk Lokaal Sportbeleid & De Wakkere Burger

Course Curriculum


  Inleiding
Available in days
days after you enroll

Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!