Sport en armoede

Hoe kan je jouw sportaanbod laagdrempelig maken en sportparticipatie verhogen?

Met deze opleiding willen we iedere lokale sportprofessional de basics meegeven om te werken rond sport en mensen in armoede. Concreet betekent dit:

SENSIBILISEREN: Iedereen bewustmaken om aandacht te hebben voor mensen in armoede in sport

KENNIS: Zorgen dat iedereen de belangrijkste principes kent en basiskennis heeft om te werken rond sport en armoede

VAARDIGHEDEN: Door concrete projecten inspiratie en handvaten geven om actie te ondernemen.

De opleiding bestaat uit 5 hoofdstukken

1. Maak kennis met armoede en mensen in armoede

2. Blikken op armoede. Hoe kijken we naar armoede

3. Sportparticipatie van mensen in armoede

4. Samenwerkingen

5. Sport als middel voor mensen in armoede

Je kan deze opleiding alleen volgen of samen met je team.


Your Instructor


Seppe Verhaaren & Rob Toelen
Seppe Verhaaren & Rob Toelen

Seppe is pedagisch directeur MFC Sint-Jozef in Gent en lesgever 'Omgaan met diversiteit' voor de opleiding van 'Elk Talent Telt', een project van vzw Voetbal in de Stad, de communitywerking van KAA Gent.

Rob is psychomotorisch therapeut bij de Koninklijke Kentalis en docent bij de KNVB, de Nederlandse voetbalbond. Daar geeft hij onder andere de bijscholing 'Omgaan met opvallend gedrag'


Course CurriculumFrequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!