Waarom deze cursus? En hoe zit hij in elkaar?

De cursus is het voornaamste resultaat van het COACH+ project , een samenwerkingsverband (2022-2024) dat mede werd opgericht door het programma Erasmus+ van de Europese Unie.

De reden voor het project was gebaseerd op verschillende overwegingen, waaronder:

  • De doelstelling van de EU om de inzetbaarheid ('employability') te verhogen bij NEET-jongeren (15 tot 29 jaar oud) als reactie op hun hoge werkloosheidscijfers.
  • De EU die erkent dat sport veel potentieel heeft om de inzetbaarheid van jongeren te verhogen (zie het Werkplan voor sport 2021-2024 van de EU).
  • Het groeiende aantal organisaties in de EU (en elders) die sport gebruiken om de inzetbaarheid van jongeren te verhogen.
  • De aanbeveling voor specifieke opleidingen voor sportcoaches en voor het gebruik van inzichten uit jeugdwerk met het oog op persoonlijke ontwikkeling (met inbegrip van inzetbaarheidsvaardigheden) van NEET-jongeren via het gebruik van sport.

 

De cursus heeft een MOOC-formaat, wat staat voor 'Massive Open Online Course':

  • Massive: gericht op grote aantallen geografisch verspreide cursisten.
  • Open: iedereen kan hem volgen omdat je niets moet betalen en je je ook tot niets verbindt.
  • Online: je kunt het programma online en dus overal volgen.
  • Course: licht gestructureerd en met verschillende modules.

 

De MOOC bestaat uit 6 modules. Met uitzondering van module 1 (inleiding) focussen ze allemaal op een specifiek aspect van de organisatie van een SfE-programma ('inzetbaarheid', 'jeugdwerk en jeugdontwikkeling', 'sport-plus', 'mentoring' en 'opvolging en evaluatie'). Omdat veel aspecten die in deze modules aan bod komen aan elkaar gelinkt zijn, worden er in de tekst veel verwijzingen gebruikt.

Om de informatie te verduidelijken, staan er ook beelden (grafieken, filmpjes, interactieve pdf’s), links en oefeningen in. Aan het eind van elke module staan vragen om jezelf te evalueren. Elke module bevat ook onlineforums waar je in contact komt met andere gebruikers van de MOOC.

De voornaamste doelgroep van deze cursus bestaat uit sportcoaches die werken (of willen werken) met NEET-jongeren in SfE-organisaties. We raden sterk aan om stap voor stap door alle modules te gaan (dus van 1 tot 6) omdat ze systematisch en stapsgewijs de belangrijkste aspecten van het ontwerp, de implementatie, de resultaten en de opvolging en evaluatie behandelen die relevant zijn voor een systematische en effectieve uitvoering van een SfE-programma. De cursus is mogelijk ook interessant voor andere groepen die werken met NEET-jongeren en die sport gebruiken (of dat graag zouden doen), met het oog op ontwikkeling. Voor maatschapelijk werkers of jeugdwerkers zijn module 3 ('jeugdwerk en jeugdontwikkeling') en module 5 ('mentoring') misschien minder relevant.

We beseffen dat de MOOC veel informatie bevat. Het kan een uitdaging zijn om die allemaal individueel te verwerken. We raden daarom aan om de MOOC te organiseren in een groepscontext. Je kunt bijvoorbeeld elke module apart ontdekken in een workshop, met een groep cursisten die door de verschillende onderdelen wordt geleid. De oefeningen en de zelfevaluatievragen bij elke module maken dan ook interacties mogelijk. Die aanpak is nuttig voor een personeelsopleiding of in het kader van bijscholing.

Om de informatie te verduidelijken, staan er ook beelden (grafieken, filmpjes, interactieve pdf’s), links en oefeningen in. Aan het eind van elke module staan vragen om jezelf te evalueren. Elke module bevat ook onlinefora waar je in contact komt met andere gebruikers van de MOOC.

Elke module begint met een korte introducievideo. Deze is in het Engels, maar je kan via de instellingen wanneer de video start Nederlandstalige ondertitels aanduiden.   

Scrol naar beneden om de verschillende modules te zien. Begin met Module 1.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EACEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.